Бутенко Борис Петрович

лікар-рентгенолог першої кваліфікаційної категорії відділення мамології та загальної рентгенології

Основні напрями роботи:

Постійно покращує свій професійний рівень:

  • 2011 рік – Тематичне удосконалення з напряму «Комп`ютерна та магніто-резонансна томографія» НМАПО імені П.Л. Шупика;
  • 2015 рік – ІІІ Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ;
  • 2016 рік – VІІ Міжнародний медичний форум, м. Київ;
  • 2016 рік – ІV Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ;
  • 2017 рік – VІІІ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров`я нації», м. Київ;