Коваленко Алла Володимирівна

лікар з ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії та лікар-педіатр

Основні напрями роботи:

Постійно покращує свій професійний рівень:

  • 1998 рік – курси спеціалізації з ультразвукової діагностики на кафедрі радіології КМАПО;
  • 2001 рік – курс навчання при ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за циклом «Ультразвукова діагностика захворювань судин та доплерографія екстракраніальних судин та судин та судин кінцівок», оволоділа навичками роботи з допплерівськими методиками;
  • 2004, 2009, 2014 роки – передатестаційні цикли на базі Київської медичної Академії післядипломної освіти із спеціальності “Ультразвукова діагностика”;
  • 2015 рік – IV Міжнародний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров´я України”, м. Київ;
  • 2017 рік – VI Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», м. Київ.

Має 23 друковані наукові роботи, з яких 4 статті у фахових журналах.