Луценко Олександр Геннадійович

кандидат медичних наук, лікар-терапевт консультативно-поліклінічного відділення,  має спеціалізацію з Організації управління охороною здоров’я

Основні напрями роботи:

У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічна оцінка фактичного харчування дітей дошкільного віку, які проживають на радіоактивно забруднених та ендемічних на йод територіях».

Постійно покращує свій професійний рівень, як за кордоном так і в Україні:

  • 2011-2013 рр − клінічна ординатура за спеціальністю «Терапія», на кафедрі сімейної медицини Інституту сімейної медицини НМАПО імені
    П.Л. Шупика;
  • НПК «Актуальні питання сучасної кардіології, присвячені пам’яті акд. М.Д. Стражеска», Київ, 2 березня 2017 року;
  • ХІХ Національна школа гастроентерологів України, м. Київ, 6 квітня 2017 року;
  • Щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (XIIІ Марзєєвські читання), м. Київ, 19-20 жовтня 2017 року;
  • Міжнародна конференція «Забезпечення прав людини на охорону здоров’я, безпечне і захищене середовище життя» 10–11 грудня 2017 року;
  • International Toxicological School 31 May – 1 June, 2017, Kyiv, Ukraine;
  • Chemical Safety and Security Projects Kick-of Meeting and Experience Sharing Workshop in the framework of the International Conference on Ensuring People`s Rights to Health and Safe and Secure Life Environment December 10-11, 2017;
  • VIII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», Київ, 25-27 квітня 2017 р.

З 2017 року є заступником Голови Ради молодих вчених НАНМ України з напряму теоретична та фундаментальна медицина.