Іванова Марина Федорівна

заступник головного лікаря з медичної частини, кандидат медичних наук, лікар-невропатолог вищої кваліфікаційної категорії 

Основні напрями роботи:

SPIN РИНЦ6636-5863

ORCID0000-0001-6212-9633

У 2003 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль антифосфолипидных антител в развитии нарушений мозгового кровообращения у лиц молодого возраста».

З 2004 року відповідальний секретар «Міжнародного неврологічного журналу».

Постійно покращує свій професійний рівень:

  • 2017 рік –  «Досягнення неврології», м. Київ;
  • 2017 рік – «Ботокс-золотой стандарт болтулинотерапии», м. Київ;
  • 2017 рік – «Головная боль», м. Київ;
  • 2017 рік – IX Міжнародний неврологічний конгрес «Нейросимпозіум», м. Одеса;
  • 2017 рік – «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи», м. Київ;
  • 2017 рік – «Екстрапірамідні захворювання: клініка, діагностика, лікування», м. Київ.

Має 56 друкованих наукових робіт, з яких 1 монографія та 55 наукових статей у фахових журналах.