Рада молодих вчених

Формування високо кваліфікованих фахівців та вирішення викликів, що нині стоять перед медичною наукою в Україні  є одним з пріоритетних напрямків діяльності Інституту, саме тому діяльність Ради молодих вчених перш за все направлена на активізацію наукового розвитку молодих кадрів.

Молодим вченим, згідно Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», є вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

Рада молодих вчених ДУ »Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ»  (РМВ)  існує вже більше 20 років. З моменту створення РМВ її склад постійно поповнювався новою талановитою медичною молоддю, та станом на сьогодні складає 8 осіб, з них 2 кандидата медичних наук, 3 наукових співробітника.

Мета роботи Ради молодих вчених – забезпечення активної участі молодих вчених Інституту у проведенні наукових досліджень та представництва, захисту і реалізації їх прав та інтересів.

Основні завдання Ради:

Голова Ради: 

  • Логаніхіна Катерина Юріївна — завідуюча відділом онкорадіології та передпухлинних захворювань з 2017 року, молодший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії.

Заступник голови Ради молодих вчених:

  • Гурандо Андрій В’ячеславович — науковий співробітник, лікар-ренгенолог та лікар з ультразвукової діагностики відділення мамології та загальної рентгенології.

Заступник голови Ради молодих вчених: