Наукова діяльність

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи

    Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958, Державна установа «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Націанальної академії медичних наук України» пройшла державну атестацію і отримала відповідне свідоцтво.

Звіт про діяльність за 2020 рік

Звіт про діяльність за 2019 рік

Звіти виконання науково-дослідницьких робіт

Звіт про науково-дослідну  роботу  «Розробити променево-діагностичні критерії диференціальної діагностики вроджених та набутих захворювань печінки у дітей» «Удосконалення методів комплексної ультразвукової діагностики захворювань печінки у дітей» (проміжний).