Онлайн консультація

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» надає можливість проведення:

Проведення ТМ консультацій здійснюється на підставі договору між ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики  НАМН України» (з одного боку) і медичним закладом (приватними, державними), фізичними особами(з іншого боку).