Відділення магнітно-резонансної томографії

    Унікальний для України новий МРТ-сканер Philips Ingenia 3T спеціально сконфігурований для проведення досліджень вищої нервової діяльності. Відмінною рисою цієї системи є надскладна система нейровізуалізації для проведення функціональної МРТ і картування кори головного мозку. Система аудіо-візуальної стимуляції та фіксації зворотного зв’язку дозволяє вивчати відповідь головного мозку на зорові і слухові стимулятори, а також вивчати кортикальну репрезентацію відповіді на стимул. Також ця система створена для дослідження провідних шляхів головного мозку – трактографії і вивчення метаболічних змін у вигляді одновоксельної та тривимірної спектроскопії. Потужна система градієнтів цього приладу дає можливість проводити дослідження з більшою точністю ніж на інших приладах, зокрема завдяки скануванню із вищою просторовою та часовою розподільчою здатністю.

image

    Варто також зазначити, що Philips Ingenia 3T є потужним приладом для онкологічної діагностики захворювань головного і спинного мозку, черевної порожнини, органів тазу, грудних залоз та скелетно-м’язової системи. В двічі більша напруженість магнітного поля дає можливість візуалізувати більш тонкі структури і вивчати тканини із покращеним тканинним контрастом, точніше відділяючи патологічні зміни.
    Philips Ingenia 3T укомплектована автоматизованою інжекторною системою для проведення болюсного введення контрастних речовин, зокрема для виконання всіх сучасних діагностичних протоколів загальноприйнятих American College of Radiology і European Society of Radiology. Ці протоколи прийняті за стандарт у відділенні МРТ відповідно до найкращих світових практик сьогодення.