Історія інституту

Державна установа „Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України” є провідною науковою установою держави у галузі променевої діагностики. Інститут почав своє існування 6 липня 1999 року, як клініко-діагностичний центр АМН України “Здоров’я літніх людей” (на виконання Указу Президента України “Про програму “Здоров’я літніх людей”). 

Постановою у 2001р. Президії Академії медичних наук України перейменований на Науково-діагностичний центр “Здоров’я літніх людей” АМН України, а у 12.09.06р. Науково-діагностичний центр „Здоров’я літніх людей” АМН України перейменовано у Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України.

Протягом 2000 — 2012 рр. інститут виконав 5 НДР з відділом рентгенорадіології ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» [Розенфельд Л. Г. 50-річний досвід променевої діагностики і терапії / Л. Г. Розенфельд, М. М. Колотілов, Г. Т. Божко, І. М. Дикан, Ю. П. Терницька, А. О. Скорохода, Т. І. Бондарчук // Променева діагностика, променева терапія. — 2010. — № 2. — С. 42-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pdpt_2010_2_5].

Постановою Президії Національної Академії медичних наук від 10.02.2012 ДУ «НПЦ променевої діагностики НАМН України» перейменовано у ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України».

Наукові та клінічні досягнення інституту станом на кінець 2014 р. відображені у ювілейній статті [Дикан І. М. 15-річний досвід роботи у галузі променевої діагностики / І. М. Дикан, Б. А. Тарасюк, М. М. Колотілов, К. П. Гордієнко, І. В. Андрущенко, Ю. М. Кулівник, Л. А. Мироняк, Ю. П. Терницька, О. Я. Жовнерук, С. Г. Мазур, Т. А. Глобенко , Є. М. Божок // Лучевая диагностика, лучевая терапия. — 2014. — № 3-4. — С. 6-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ldlt_2014_3-4_3].

Наукові та клінічні досягнення інституту станом на початок 2019 р. відображені у ювілейній статті Дикан І. М. Наукова та клінічна діяльність ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”: 20-річний ювілей / І. М. Дикан, Б. А. Тарасюк, І. В. Андрущенко // Лучевая диагностика, лучевая терапия. — 2019. — № 1. — С. 6-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ldlt_2019_1_4.