Жолнерук Олег Якович

лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії, також має спеціалізацію з організації управління охороною здоров’я

Основні напрями роботи:

Член Асоціації радіологів України. 
Член Асоціації академічної та клінічної радіології.

Постійно покращує свій професійний рівень:

  • 2016 рік –  Тематичне удосконалення «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії», Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка;
  • 2016 рік –  «Вибрані питання променевої діагностики в педіатрії», НМАПО ім. П.Л. Шупика;
  • 2017 рік – VІІІ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров`я нації, м. Київ;
  • 2017 рік – Міжнародна конференція «Досягнення неврології», м. Київ;
  • 2017 рік – Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системі», м. Київ;
  • 2017 рік – V Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ;
  • 2017 рік – VI Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»,  м. Київ.

Має 6 друкованих робіт, з яких 1 патент та 5 статей у фахових журналах.