Гордієнко Кирил Петрович

головний лікар , кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії, також має спеціалізацію з організації управління охороною здоров’я. 

Основні напрями роботи:

У 1999 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Променеві методи дослідження у визначенні стадії злоякісних новоутворень нирок та ранній діагностиці рецидивів пухлини Вільмса”.

Постійно покращує свій професійний рівень, як за кордоном так і в Україні:

 • З 1996 року приймає участь та відвідує семінари, що організовувались Європейською асоціацією радіологів за програмою ESDIR (1996 рік – Діагностичні зображення нирок та наднирників, 1998 рік – Невідкладна радіологія).
 • 1999 рік – стажування з променевої діагностики (Австрія) AGFA Graz Tutorial;
 • 2004 рік – пройшов навчання за програмою Центру розвитку професійних стандартів та Київського інституту інвестиційного менеджменту “Нормативно-правове забезпечення підприємництва в медицині. Менеджмент медичного бізнесу.”
 • 2007 рік – Отримано сертифікат GCP «Правила ICH-GCP. Регуляторні (FDA, EMEA) GCP інспекції. Оформлення документації. Статистика»
 • 2008 рік – International visitor leadership program of the US Department of State “Health Care Management”
 • 2016 рік – ТУ «Нові технології навчання» Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
 • 2017 рік – VІІІ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров`я нації, м. Київ;
 • 2017 рік – Міжнародна конференція «Досягнення неврології», м. Київ;
 • 2017 рік – Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системі», м. Київ;
 • 2017 рік – V Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ;
 • 2017 рік – VI Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», м. Київ.

З 2010 року по теперішній час працює викладачем кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика року на посаді асистента, доцента. Член Асоціації радіологів України. Член Асоціації академічної та клінічної радіології.

Має 39 друкованих робіт, з яких 6 патентів, 1 методичні рекомендації та 32 статті у фахових журналах.