Дикан Ірина Миколаївна

директор ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор

Професійні інтереси:

Освіта, кваліфікація:

 • 2012 р. – член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 28.12.2012 р. за спеціальністю «Променева діагностика».
 • 2006 р. – професор за спеціальністю «Променева діагностика та променева терапія».
 • 1995 р. – докторська дисертація «Комплексна променева діагностика, стадіювання і оцінка ефективності лікування колоректального раку»: спеціальності – «Променева діагностика та променева терапія», «Онкологія».
 • 1985 р. – кандидатська дисертація «Комплексная радионуклидная оценка структурно-функциональных изменений оперированных почек»: спеціальності — «Променева діагностика та променева терапія», «Урологія».
 • 1981 р. – педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.
 • 1981-1983 рр. – клінічна ординатура кафедри радіології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

Досвід роботи:

 • 1983-1986 рр. – старший лаборант кафедри медичної радіології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.
 • 1985-1986 рр. – лікар-рентгенолог клінічної лікарні № 22 м. Києва.
 • 1986-1993 рр. – асистент кафедри онкології та радіології Тернопільського державного медичного інституту.
 • 1993-2006 рр. – завідувач науково-дослідним відділенням променевої діагностики Українського НДІ онкології та радіології МОЗ України.
 • 2007-2011 рр. – завідувач кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
 • 2006 р. – директор Державної установи «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України».
 • 2012 р. – за ініціативою Ірини Миколаївни та при сприянні Кабінету міністрів України і Національної академії медичних наук України, Центр реструктуризовано в ДУ «Інститут променевої діагностики і ядерної медицини НАМН України»

Експертиза, атестація:

 • 1993-2004рр. – головний позаштатний рентгенолог МОЗ України.
 • 2000-2012рр. – член експертної ради  Вищої атестаційної комісії України.
 • 2012 р. – член експертної ради Департаменту атестації кадрів МОН України.
 • 2008 р. – член спеціалізованої ради за спеціальністю «променева діагностика та променева терапія» НМАПО ім. П.Л. Шупика.
 • 2010 р. – головний редактор фахового журналу «Лучевая диагностика, лучевая терапия».
 • 2010 р. – член Вченої ради ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України».
 • 2012 р. – віце-президент Асоціації радіологів України.
 • 2017 р.Президент Асоціації клінічної та академічної радіології

Приналежність до асоціацій:

 • Європейська асоціації радіологів
 • Асоціації радіологів Північної Америки.
 • Асоціація радіологів України 
 • Асоціація клінічної та академічної радіології

Керівництво та консультація дисертантів:

 • Підготувала 9 докторів і 13 кандидатів медичних наук.

Публікації:

 • 220 наукових праць, з яких: 130 статей, зокрема 3 монографії, 1 підручник, отримано 10 патентів на винахід.

Нагороди, премії:

 • 2017р. – Орден княгині Ольги ІІІ ст.
 • 2013 р. – Державна премія України в галузі «Науки і техніки» «Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку».
 • 2012 р. – грамота національного проекту «Флагмани сучасної медицини» за вагомий внесок у розвиток іміджу охорони здоров’я України.
 • 2008 р. – грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом.