Про інститут

Інститут є науковою установою, яким надається підтримка держави згідно Державного реєстру. Очолює інститут член-кореспондент НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор медичних наук Ірина Миколаївна Дикан.

Науковий потенціал інституту представлений: професорів – 3; докторів медичних наук – 7; кандидатів медичних наук – 13.

Науково-діагностичні підрозділи Інституту включають наступні відділи:

 1. Онкорадіології та передпухлинних захворювань
 2. Загальної та педіатричної радіології.

Клініко-діагностичні підрозділи інституту представлено 4 діагностичними відділеннями:

 1. Консультативно-поліклінічне
 2. Томографії
 3. Мамології та загальної рентгенології
 4. Ультразвукової діагностики

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної Академії медичних наук України» — визнана у державі та поза її межами установа, котра понад 15 років успішно здійснює поглиблені комплексні обстеження хворих, виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження разом із науковими закладами НАМН та НАН України; приймає участь у розробці нормативних документів, що регламентують діяльність галузі; готує висококваліфіковані кадри за спеціальностями «рентгенологія», «ультразвукова діагностика». Сучасне обладнання дозволяє здійснювати щороку понад 80 тис. обстежень. У відділеннях інституту постійно проходять стажування лікарі-радіологи з усіх регіонів України (понад 20 спеціалістів за рік), навчаються курсанти Національної медичної академії післядипломної освіти ім..П.Л.Шупика.

Інститут є закладом, який готує науковців вищої кваліфікації. За роки існування захищено 14 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

За період з 1999 року видано понад 900 наукових праць, з них 10 монографій.

Основним науковим напрямом роботи ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» є: підвищення рівня розвитку променевої діагностики як галузі медичної науки та важливої складової практичної охорони здоров‘я.

До найбільш суттєвих досягнень Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України відносяться:

 • Визначення стратегії розвитку наукових досліджень з променевої діагностики в Україні.
 • Розробка науково-обгрунтованих стандартів комплексного застосування сучасних методів променевої діагностики з метою обрання найбільш інформативних методик та їх поєднань при вирішенні конкретних клінічних завдань з найменшими витратами часу, коштів та мінімальним променевим навантаженням.
 • Розробка, вдосконалення та впровадження до медичної практики методів ультразвукової дистанційної пальпації (еластографії) печінки, грудної та щитоподібної залоз.
 • Розробка методів ранньої (доклінічної) діагностики функціональних змін і біохімічних розладів організму людини із застосуванням УЗ-, МДКТ-, МРТ- досліджень та МР-спектроскопії.
 • Розробка науково-обгрунтованих програм радіологічного скринінгу та моніторингу перебігу захворювань людини.
 • Розробка навчальних програм та підготовка кадрів для наукової та практичної діяльності в галузі променевої діагностики.