Відділення томографії​

Комп'ютерна томографія та її особливості

Комп’ютерна томографія на сьогоднішній день – провідний метод діагностики багатьох захворювань головного мозку, хребта, легенів і середостіння, печінки, нирок, підшлункової залози, наднирників, аорти та легеневої артерії, судин кінцівок, серця та його судин, а також ряду інших органів

Комп’ютерну томографію можна використовувати як метод первинної діагностики, так і як уточнюючу методику, коли попередній діагноз вже поставлений за допомогою УЗД або клінічного обстеження.

Комп’ютерна томографія — стандартизований метод діагностики, тому він мало залежить від лікаря, що проводить дослідження. Всі протоколи виконання томографії ретельно вивірені.

Проведення КТ ангіографії дає можливість отримувати якісні тривимірні зображення всіх судин і серця, в тому числі коронарних артерій і аортокоронарних шунтів, в тому числі режимі субтракції. Для проведення цих досліджень не потрібна госпіталізація і введення катетера в магістральні артерії. Час дослідження на КТ займає кілька хвилин. Якщо дослідження проводиться з внутрішньовенним введенням контрастного препарату, то томографію можуть повторювати кілька разів.

Що таке контрастне посилення

Для покращення диференціювання органів один від одного, а також нормальних і патологічних структур використовується контрастне посилення з застосуванням йодовмісних контрастних препаратів.

Двома основними різновидами введення контрастного препарату є пероральне (пацієнт з певним режимом випиває розчин препарату) і внутрішньовенне (проводиться медичним персоналом). Головною метою першого методу є контрастування порожнистих органів шлунково-кишкового тракту; другий метод дозволяє оцінити характер накопичення контрастного препарату тканинами і органами через кровоносну систему.

Методики внутрішньовенного контрастного підсилення дозволяють уточнити характер виявлених патологічних змін (у тому числі досить точно вказати наявність пухлин, аж до припущення їх гістологічної структури на тлі оточуючих їх м’яких тканин, а також візуалізувати зміни, що не виявляються при звичайному («нативному») дослідженні.

При внутрішньовенному болюсному контрастного посилення контрастний препарат вводиться внутрішньовенно шприцом-інжектором з встановленими швидкістю і часом подачі речовини. Мета болюсного контрастного підсилення — розмежування фаз контрастування при мультифазном скануванні.

В нашому відділені працює перший в Україні 640-зрізовий комп’ютерний томограф TOSHIBA Aquilion One.  Використання системи Aquilion ONE дає цілий ряд переваг, а саме:

 • Використанням тонких і надтонких зрізів дозволяє виявляти мінімальні зміни внутрішніх органів
 • Висока швидкість дослідження дозволяє нівелювати вплив руху внутрішніх органів та пульсації судин на якість зображення
 • Можливість проведення КТ — віртуальної ларнигоскопії при захворюваннях гортані, бронхоскопії при дослідженні легень і віртуальної колоноскопії при дослідженні товстої кишки
 • Можливість проведення перфузиографии головного мозку в поєднанні з субтракционной ангіографією
 • Дослідження серця, судин, включаючи периферичні відділи (кисті і стопи)
 • Можливість істотно автоматично зменшувати променеве навантаження в залежності від досліджуваного органу, розмірів і віку кожного пацієнта
 • Використання мінімального часу сканування з захопленням практично всього тіла з наступними поліпроекційними, в тому числі 3D-реконструкції зображень при діагностиці складних поєднаних травм кістково-суглобової системи, внутрішніх органів і головного мозку

КТ система Toshiba Aquilion ONE підтримує програмний пакет Body Perfusion, який аналізує динамічний рух контрастної речовини через досліджуваний орган (печінку, нирку і т.п.), щоб оцінити його функцію. Додаток включає в себе можливості дослідження перфузії всього органу для ангіографічної візуалізації, підтримку алгоритмів з одним і двома наборами даних і розрахунок перфузійних карт.

Основні дослідження

 • МСКТ головного мозку, ділянки лицьового черепу без та з внутришньовенним підсиленням
 • МСКТ скроневої кістки з високою роздільною здатністю без та з внутришньовенним підсиленням
 • МСКТ шиї без та з внутришньовенним підсиленням, дослідження гортані з проведенням функціональних проб, віртуальна ларінгоскопія
 • МСКТ органів грудної, черевної порожнини, заочеревинного простору та тазу без та з внутришньовенним підсиленням
 • МСКТ кінцівок та кісток, м’яких тканин без та з внутрішньовенним підсиленням
 • МСКТ-коронарографія
 • МСКТ-АГ судин головного мозку
 • МСКТ-АГ судин шиї
 • МСКТ судин грудної, черевної аорти, кінцівок
 • МСКТ-перфузіографія головного мозку
 • МСКТ перфузиографія паренхіматозних органів

Наші спеціалісти

канд. мед. наук
лікар-рентгенолог

завідуюча відділенням
канд. мед. наук
лікар-рентгенолог вищої категорії