Тарасюк Борис Андрійович

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи в ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України»

Професійні інтереси:

 • Гастроентерологія
 • Питання підвищення ефективності використання інструментальних методів діагностики
Освіта, кваліфікація:
 • 2009 р. – докторська дисертація «Комплексна ультразвукова діагностика захворювань гепатобіліарної системи у детей».
 • 2005 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «променева діагностика та променева терапія»
 • 1989 р. – стажування в Німеччині по КТ органів черевної порожнини.
 • 1985 р. – кандидатська дисертація «Эхографическая диагностика очаговых поражений печени».
 • 1980 р. – курси стажування по УЗД в 1 Московському медичному інституті імені І. М. Сєченова.
 • 1974 р. – педіатричний факультет Київського медичного інституту, спеціальність «педіатрія».

Досвід роботи:

 • 2011 р. – заступник директора з наукової роботи в ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України».
 • 1992-2011 рр. – НДІ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України»: старший науковий співробітник у відділенні функціональної діагностики; завідуючий відділенням ультразвукової та функціональної діагностики.
 • 1978-1992 рр. – Інституті клінічної та експериментальної хірургії МЗ України: лабораторія функціональної діагностики захворювань травної системи; старший науковий співробітник відділення КТ.
 • 1978-1992 рр. – Інституті клінічної та експериментальної хірургії МЗ України: лабораторія функціональної діагностики захворювань травної системи; старший науковий співробітник відділення КТ.

Публікації: понад 200 публікацій; 25 винаходів.

Нагороди, премії: премія ім. О.Бойченка (1984 р.)

Індекси цитування:

Контакти: boristarasyuk@ukr.net